Scheepvaart is slecht voor het milieu

Er zijn allerlei oorzaken die leiden tot het versterkt broeikaseffect, zoals uitstoot van auto’s, vliegtuigen, fabrieken, etc. Soms vergeten we dat ook de scheepvaart zorgt voor een versterkt broeikaseffect.

De scheepvaart is al eeuwen oud, wij Nederlands weten dit maar al te goed. Scheepvaart is door de jaren heen enorm veranderd en tegenwoordig veel slechter voor het milieu dan vroeger. Het probleem is dat er veel schepen in de wereld zijn. Al deze schepen bij elkaar zorgen voor veel slechte gassen. Het gevolg van deze gassen is verzuring van het water. Verzuring willen we juist zo veel mogelijk voorkomen. Verder zorgen deze gassen voor een aantasting van onze gezondheid. Zoveel uitstoot is niet natuurlijk, waardoor wij er ook onder gaan leiden. Ook kunnen al die gassen zorgen voor smog en zure regen. Zure regen is een groot probleem voor de planten, want de beschermlagen van een plant worden hierdoor aangetast. Door zure regen kan er ook nog eens bodemerosie plaatsvinden.

Doordat er zoveel scheepvaart is, is er veel meer kans op een olieramp. Dit is absoluut niet goed voor het milieu en heeft een groot effect op het water, de dieren in het water en de kustgebieden. Olie gaat dan wel per ongeluk het water in, hoe minder scheepvaart er is, hoe kleiner de kans dat olievaten het water in vallen. Verder zorgt de scheepvaart voor te veel afval en lozingen in het water. Dit tast het water weer aan en kan indirect het schaarse drinkwater op de wereld aantasten. Al deze problemen bij elkaar opgeteld zorgt voor forse klimaatverandering.

Kortom, er zou minder scheepvaart moeten zijn. Scheepvaart is erg risicovol en zorgt voor veel uitstoot. Ik heb recht op een gezond leven.