World Environment Day

Elk jaar op 5 juni is het ‘World Environment Day.’ Op deze dag is het de bedoeling zo milieubewust mogelijk te leven. De kleinste beetjes helpen. Zoals het scheiden van afval, de auto eens laten staan en andere milieubewuste daden. Erg bijzonder is aan World Environment Day is dat de activiteiten zich niet alleen op deze dag plaatsvinden, maar het hele jaar door.

Het thema van WED 2012 is “Green Economy: Does it include YOU?”
Maar wat is groene economie nou precies? Groene economie heeft veel te maken met de economische crisis. Het houdt in dat we op andere manier omgaan met het bedrijfsleven en we deze zaken op een duurzame manier benaderen.

Met de Green Economy streven we dus eigenlijk naar een zo milieubewust mogelijke economie.
Dit kun je in Nederland terugzien aan de milieueisen waar bedrijven zich aan moeten houden. Nederland wilt de CO2 uitstoot verminderen. De overheid is bezig met het verminderen van files door zo weinig mogelijk mensen op dezelfde tijd een weg op te laten rijden. Ze pakt dit aan door de werkende bevolking op verschillende tijden te laten beginnen en eindigen met werken, door het aantal thuiswerkende te vergroten en door een BTW op benzine. Ook wordt het reizen via het openbaar vervoer aangemoedigd, evenals het wonen en werken in dezelfde stad.

De “United Nations Environment Program” organiseren World Environment Day. Zij willen een aantal factoren verbeteren. Allereerst de gebouwen. We kunnen kijkend  door een groene waas bewuster uitkiezen welke materialen gebruikt worden tijdens het bouwen. Het geeft een gebouw al snel een milieubewuste touch wanneer er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen

Een andere factor is bosbouw. Er is teveel sprake van ontbossing. Hierdoor kan neerslag sneller bij rivieren komen, waardoor er een grotere kans is op een overstroming en er meer water langs de kant zal schuren. Doordat er een groot aantal bomen is weggehaald is de bodem onbedekt. Dus wanneer er veel neerslag valt, zal dit bodemerosie veroorzaken.

In de visserij beginnen er zich een aantal problemen te vergroten. Er is tegenwoordig vaak sprake van overbevissing.
Als het klimaat zal veranderen door het versterkt broeikaseffect zullen sommige vissoorten uitsterven.
Op het gebied van transport wordt veel energie verbruikt en er vindt veel uitstoot van gassen plaats.
Er zijn ook plannen voor bewuster gebruik van water. De wereld heeft meer dan genoeg water, maar schoon drinkwater is in veel landen schaars.
Ook in landbouw kun je zelf je steentje bijdragen. Je zou je producten kunnen kopen bij een boer, in plaats van in de supermarkt. Dit bevordert de groene economie.

U kunt dus veel doen om milieubewust en dus gezond te leven. Dus vier World Environment Day en redt het milieu.