Zonnepanelen remmen verwoestijning af

Een deel van Afrika heeft last van verwoestijning. Op een groot aantal gebieden wordt het steppeklimaat ingeruild voor een woestijnklimaat. Een woestijnklimaat is niet goed voor het milieu en ook slecht voor de bevolking, want op deze gebieden kan de bodem niet meer worden gebruikt voor het verbouwen van producten. Ook is er geen mogelijkheid voor de mensen om in de woestijn te wonen, waardoor er veel mensen zullen moeten verhuizen. We willen desertificatie dus zoveel mogelijk voorkomen. Algerije krijgt nu ook te kampen met verwoestijning. Het voorkomen hiervan is bijna een onmogelijke taak. Het proces kan wel worden vertraagd. Verwoestijning is echt een actueel probleem. Daarom is het goed dat we zoveel mogelijk experimenteren met verschillende methoden om desertificatie te voorkomen.

Er worden nu zoveel mogelijk bomen geplant in de steppegebieden en ook wordt hier op een duurzame manier gekapt. De nieuwste methode is het gebruiken van zonnepanelen in gebieden waar het steppeklimaat overheerst. Hier zit op korte termijn een redelijk hoog prijskaartje aan, omdat het 7 miljoen mensen betreft, over een oppervlakte van 20 miljoen hectare. We hopen dat het plaatsen van de zonnepanelen een zo groot mogelijk effect zal hebben op het milieu.

In Europa bevindt alleen Spanje zich in een gevarenzone. Toch willen we desertificatie hier voorkomen, want dit zou zich verder kunnen uitbreiden. Een groter deel van Europa zou in gevaar kunnen lopen.
Het plaatsen van zonnepanelen is een goed en groen initiatief en zal veel betekenen voor het milieu.